>
Aktuális híreink
Egyesületünk célja támogatást nyújtani és megerősíteni a felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodását, szemléletét, illetve erősíteni ez irányú felelősségtudatát. A projekt célja a gyermekek játékos eszközökkel való környezeti nevelése volt, hogy a már most, kisgyermekkorban értéket tulajdonítsanak az alapvető emberi környezeti feltételeknek.
Aktuális híreink
Természetismereti programok óvodásoknak
Egyesületünk célja támogatást nyújtani és megerősíteni a felnövekvő generációk környezet- és természetvédelmi gondolkodását, szemléletét, illetve erősíteni ez irányú felelősségtudatát. A projekt célja a gyermekek játékos eszközökkel való környezeti nevelése volt, hogy a már most, kisgyermekkorban értéket tulajdonítsanak az alapvető emberi környezeti feltételeknek. Egyesületünk a projekt keretében óvodáskorú tehetségígéretes gyermekek számára szervezett meg egy öt napig tartó nyári fenntarthatósági és környezetvédelmi ismeretátadást megcélzó programsorozatot Szegeden és környékén. A foglalkozások megszervezésénél a fő szempont az volt, hogy a résztvevő óvodáskorú gyermekek megfelelő figyelemben és képességeikhez illeszkedő gondozásban, oktatásban részesüljenek.
A foglalkozások elsődleges célja az volt. hogy a résztvevő gyermekeket környezettudatosságra neveljük, fenntarthatósági ismereteket adjunk át. A program alapgondolata az óvodában elkezdődő környezeti nevelés ismeretátadásának helyi, azaz lokális témakörei köré épült fel: a gyermek óvodáskorában egy-egy területen rengeteg ismeretanyagot halmoz fel. A gyerekek a program során közvetlen kapcsolatba kerültek a természettel, az itt szerzett tapasztalatokon keresztül pedig a környezetvédelem kérdése is a látóterükbe kerül. A cél az volt, hogy tehetségüket és képességeiket a foglalkozásokon keresztül a fenntartói fogyasztói szokások és a környezetvédelem témakörében képesek felismerni és a későbbiekben kamatoztatni – akár a velük közvetlen napi kapcsolatban álló személyek (szülők, családok, barátok) figyelme is felkeltődjön a fenntartható életmód, a természet védelme és szeretete iránt.

A programról a szervezet projektweboldalán olvashat bővebbet:
http://oqklub.eu/content/termeszetismereti-programok-ovodasoknak-0

A galéria a következő linken található:
http://oqklub.eu/content/termeszetismereti-programok-ovodasoknak

Nyári kompetenciafejlesztő természetismereti, matematikai és műszaki foglalkozások a szegedi közoktatásban tanuló gyermekek számára
A program általános célja egy, a szegedi és Szeged környáki általános és főként középiskolai diákok számára a szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítő nyári tehetséggondozó programok kidolgozása és megvalósítása, ahol a tehetséges tanulók természettudományos, matematikai és műszaki pályaorientációjának támogatása. A foglalkozások egy 10 napos, „nem ottalvós” nyári (foglalkoztató) tábor keretei között kerülnek lebonyolításra, amely elősegíti a célcsoport számára a természettudományos ismeretek gyakorlatban történő hatékonyabb gyakorlati elmélyítését tudományos kísérletek segítségével.
A program konkrét célja, hogy a foglalkozások megszervezésével, hogy a dél-alföldi régió fiataljai számára lehetőséget nyújtsunk a természettudományok felé való nyitásnak, megszerettetésének. A cél, hogy a foglalkozásokon résztvevők komplex képet kapjanak az érintett területek (természettudományos, matematikai és műszaki) sajátosságairól, összefonódásáról, akár azok hétköznapi használhatóságára, valamint az hogy a későbbi célirányos pályaválasztásban is támpontként szolgálhasson számukra a megszerzett, megtapasztalt ismeret, készség és tudás.
A tevékenységeknek Szegeden az SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár biztosít helyet, ahol az érdeklődők hatékonyan el tudják sajátítani / fejleszteni tudják a természettudományos kompetenciáikat. A programokban 10-10 fő általános és középiskolai diák vesz részt differenciált tudást biztosító foglakozás sorozatokon.

A programról a szervezet projektweboldalán olvashat bővebbet:
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-termeszetismereti-matematikai-es-muszaki-foglalkozasok-szegedi

A galéria a következő linken található:
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-biologia
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-fizika
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-foldrajz
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kemia
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kornyezetvedelem
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-kulturtortenet
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-matematika-muszaki-ismeretek-szamitastechnika
http://oqklub.eu/content/nyari-kompetenciafejleszto-technika

VIII. Egyetemi Egészség és Sportnap - SZTE Sportközpont (2011.05.04.)
Részletes Program

Bővebb információ: www.ifjusagiegeszsegnap.hu

Forrásteremtés az ifjúsági munkában
Forrásteremtés az ifjúsági munkában

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNY 90 órás képzés csak 2.000 Ft regisztrációs díjjal
FOGLALKOZATÁSI HIVATAL - MOBILITÁS ORSZÁGOS IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT
KÉPZÉSI FELHÍVÁSA

Forrásszervezés az ifjúsági munkában - 90 órás képzés
FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 00898-2008
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL -2157

Az FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat (Mobilitás) képzést szervez ifjúsági,- és ifjúsági feladatokat ellátó szervezetek, intézmények szakemberei számára
A képzés célja, hogy az ifjúsági szervezetek, ifjúsági szakemberek:
- képessé váljanak hosszabb távú komplex fejlesztő projektek megtervezésére, megvalósítására, a projekt eredményeinek fenntartására,
- átfogó, gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek az ifjúsági célú, az ifjúsági szakterületet érintő hazai és az Európai Unió pályázati támogatás célrendszeréről, felhasználásának feltételeiről
- képessé váljanak projekt szintű támogatások lehívására, kiemelten az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ifjúsági célú, az ifjúsági szakterületet érintő pályázati konstrukcióira
- ismeretekkel rendelkezzenek az egyéb forrásszervezési módszerekről, lehetőségekről (adományszervezés, szponzoráció, CSR tevékenység)

A képzés struktúrája:
A képzés összesen 90 órás, ebből 40 óra a csoportos, képzési helyzet és 50 óra a távoktatás
1. Képzési napok 1-2. 16 óra
2. Távoktatás: konzulens támogatásával: 25 óra
3. Képzési napok 3-4. 16 óra
4. Távoktatás: konzulens támogatásával: 25 óra
5. Képzési nap: 8 óra

A képzés tartalma:
1. Az Európai Unió pályázati támogatásai
2. A hazai pályázati támogatások rendszere, felhasználási lehetőségei
3. A magánszektor hozzájárulási lehetősége az ifjúsági projektek fejlesztéséhez - vállalati felelősségvállalás és az ifjúsági munka
4. Projekt - és szervezetmenedzsment alapjai, módszerei, eszközei
5. Projekttervezéstől a sikeres pályázatig - a pályázatírás alapjai

A képzés módszerei:
A távoktatás módszerei: egyéni tanulás elektronikus keretrendszerben konzulens támogatásával, a tanulás folyamatértékelésével.
A nemformális tanulás módszerei: prezentációval kísért előadás, szituációs gyakorlatok, irányított beszélgetés, konzultáció, páros és csoportmunka, tematikus műhelymunka kisebb csoportokban, valamint egyéni munka.

A részvétel feltételei:
A jelentkezés feltétele egy projektterv vázlatának kidolgozása és beküldése egy oldal terjedelemben, melyet a szervezet, intézmény a közeljövőben meg kíván valósítani.
További feltétel, hogy a jelentkező vállalja mind az 5 képzési napon való aktív részvételt, valamint a távoktatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzését.
A képzésen minimum 15,

ÖQ-Klub
Meghívó

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgatói Centrum és a Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület

ezúton meghívja Önt és az iskolában tanuló diákokat
2010. december 10-én

a Szegedi Tudományegyetem Sportközpontjába
(6725 Szeged, Hattyas sor 10.)

az ÖQ-Klub című öko-sportnapra,

ahol csapat és sorversenyek keretében megválasztásra kerül
„Szeged legkörnyezettudatosabb középiskolája”!

A nevezésről és a programról a részletes tudnivaló
a Dokumentumok menüpontban olvashatók!

Jelentkezési határidő:
2010. december 7.

Mindenkit sok szerettel várunk!

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Hallgatói Centrum

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület

Elindult az új honlaponuk!

Kedves Érdeklődők!

A Dél-alföldi HEURégió Pont egyesület új honlapja elindult!

DALHEUR EGYESÜLET


ImpresszumDal-Heur Dél-alföldi HEURRégió Pont Egyesület ©